Ośrodek Medytacyjny w Bielsku-Białej

Buddyzm diamentowej drogi
Linii Karma kagyu

Nasz ośrodek

Celem ośrodka jest udostępnianie w nowoczesny sposób buddyjskich nauk Diamentowej Drogi oraz możliwości ich praktykowania.

osrodek

Buddyjski Zwiazek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu jest oficjalnie zarejestrowanym związkiem wyznaniowym w Polsce. Stanowi część ogólnoświatowej sieci ośrodków buddyjskich należących do linii Karma Kagyu – jednej z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Obecnie w Związku zrzeszonych ponad 60 ośrodków i grup medytacyjnych działających w całej Polsce. Zostały one założone przez Lamę Olego Nydahla i znajdują się pod duchową opieką J. Ś. 17 Karmapy Trinleja Taje Dordże, zwierzchnika naszej tradycji.

Ośrodek powstaje dzięki naszej wspólnej pracy – funkcjonuje opierając się na przyjaźni i idealizmie. Od 2003 roku ośrodek w Bielsku mieści się w starym, 130 letnim budynku, który remontujemy.
Członkowie ośrodka ponoszą koszty jego funkcjonowania na zasadzie dobrowolnych składek.

 

Wspólna praktyka to nie tylko istotny czas medytacji, ale też codzienna aktywność. Oraganizujemy kursy, spotkania i wykłady wprowadzające. W ośrodku dostępne są książki, teksty medytacji i wykłady Lamy Ole Nydahla oraz innych nauczycieli.

Plany

Mamy dużo do zrobienia. Oprócz rozwoju osobistego i organizacji spotkań, realizujemy również aktualne prace remontowe i adaptacyjne budynku.