Ośrodek Medytacyjny w Bielsku-Białej

Buddyzm diamentowej drogi
Linii Karma kagyu

buddyzm-480Kilka słów o buddyźmie

Pochodzi od historycznego Buddy Siakjamuniego, który urodził się około 570 r. p.n.e. w północnych Indiach. Budda po latach medytacji, w wieku 35 lat, osiągnął Oświecenie – stan, w którym nie istnieje oddzielenie pomiędzy przeżywającym a przeżyciami, gdzie przestrzeń nie dzieli, tylko zawiera.
Przestrzeń to nie jest nicość, lecz wibrujące doświadczanie otwartości, która zawiera w sobie wszystko. Urzeczywistnienie tego stanu powoduje, że przestajemy być zależni od ciągle zmieniających się okoliczności, myśli i uczuć.
Pojawiają się natomiast naturalne właściwości umysłu, takie jak intuicyjna mądrość, nieustraszoność, nieuwarunkowana radość i aktywne współczucie.

Po osiągnięciu Oświecenia Budda przez 45 lat udzielił 84 000 nauk.  Nauki te nazywane są w sanskrycie Dharmą, co oznacza „jakimi rzeczy są”.  Studiowanie ich, praktykowanie medytacji oraz stosowanie na co dzień buddyjskiego poglądu prowadzi do osiągnięcia pełnego Oświecenia.

Dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia. W odróżnieniu od chrześcijaństwa i innych światopoglądów, które zakładają istnienie zewnętrznego Boga i opierają się na wierze i dogmatach.

Nauki buddyjskie są praktyczne, do zastosowania bezpośrednio w życiu każdego człowieka, mają na celu wzbogacenie naszego życia i uczynienie nas również w wymiarze codziennym szczęśliwszymi ludźmi.

Kiedy Buddę pytano, dlaczego i czego naucza, odpowiadał zawsze tak samo:

„Nauczam, ponieważ wy i wszystkie istoty pragniecie osiągnąć szczęście i uniknąć cierpienia. Nauczam jakimi rzeczy są”.

Przydatne linki:

www.buddyzm.pl
Ogólnoposka strona poświęcona Buddyzmowi Diamentowej Drogi

www.kfshop.pl
Buddyjska księgarnia internetowa

www.diamentowadroga.pl
Magazyn „Diamentowa Droga” on-line

www.dharmamovie.org
Fundacja Dharma Movie Project

http://www.fsh.pl/procent/
1% podatku

Przydatne linki – angielskie

www.diamondway-buddhism.org
Ogólnoświatowa strona poświęcona Buddyzmowi Diamentowej Drogi

www.karmapa.org
Oficjalna strona J. Ś. 17 Karmapy Trinlej Taje Dordże

www.karmapa-news.org
Najnowsze wiadomości o J. Ś. 17 Karmapie Trinlej Taje Dordże

www.shamarpa.org
Oficjalna strona J. Ś. 14 Szamara Rinpocze

www.lama-ole-nydahl.org
Oficjalna strona Lamy Ole Nydahla